Obejdeme se dlouhodobě bez zahraničních dělníků?

28. duben 2021

V průzkumech mezi personalisty v průmyslových podnicích opakovaně zaznívá, že na trhu chybí kvalifikovaní dělníci. Tento problém personalisty tíží dokonce více než aktuální záležitosti spojené s pandemií COVID-19. Nedostatek kvalifikovaných dělníků je skutečně dlouhodobým problémem. Vyplývá to nejen z průzkumů mezi personalisty samotnými, ale také ze statistik MPSV, které aktuálně uvádí, že na jedno volné pracovní místo určené pro kvalifikované manuálně pracující připadá v průměru pouze 0,3 – 0,5 uchazeče.

Obejdeme se dlouhodobě bez zahraničních dělníků?Obejdeme se dlouhodobě bez zahraničních dělníků?

/down/chybi-delnici.png

Řešením může být zaměstnávání zahraničních pracovníků

Jedním z řešení nedostatku českých kvalifikovaných dělníků může být zaměstnávání zahraničních pracovníků. „Cizince zaměstnává více než polovina velkých výrobních podniků v Česku. Tento model se firmám dlouhodobě osvědčuje a zaměstnavatelé jsou s pracovníky ze zahraničí spokojení. Zahraniční dělníci mají často i vyšší kvalifikaci než Češi a zdaleka neplatí, že jsou vhodní jen na pomocné práce. Ve většině firem naopak pracují i na kvalifikovaných pozicích,“ říká Eva Hajdíková, specialistka agentury Hofmann Personal.

/down/cizinci-zamestnavani.png

Obavy nejsou na místě

V mnoha podnicích, které zatím se zahraničními dělníky nemají zkušenosti, panují obavy z kvality těchto zaměstnanců. Zahraniční dělník může být považován za méně schopného, méně kvalifikovaného a potenciálně problematického z důvodů jazykové bariéry, náročnější administrativy či vyšší fluktuace. Ani tyto obavy však nejsou na místě. Většina zaměstnavatelů je s cizinci spokojená a personalisté uvádí, že v průměru ve firmě zůstávají zahraniční dělníci déle než rok.

/down/spokojenost-s-cizinci.png

Cizinci mohou být řešením dlouhodobého problému

Začít se zaměstnáváním cizinců může být pro firmu náročné. Rozhodně se vyplatí obrátit se na odborníky, kteří mohou personalistům poradit s administrativou, vízy, dokumentací a dalšími záležitostmi. Výhody, které podniku tito pracovníci přinesou, však vynahradí možné počáteční těžkosti a firma může získat dlouhodobou konkurenční výhodu. „Ze zkušenosti mohu říci, že zaměstnávání zahraničních pracovníků má řadu výhod. Zahraniční pracovníci bývají minimálně nemocní, mají velké pracovní nasazení a mnohem nižší fluktuaci než lokální zaměstnanci. Naše agentura zaměstnává přes 500 zahraničních pracovníků a do kmenového stavu našich klientů jsme jich v posledním půlroce dodali dalších více jak 700. Zpětná vazba od našich klientů je velmi pozitivní,“ říká Gabriela Hrbáčková, ředitelka agentury Hofmann Personal.

Řekněte si o další výsledky!

Zajímají Vás další výsledky Hofmann Personal Monitoru? Máte zájem o analýzy za firmy různé velikosti a zaměření? Chcete vědět, jaký vývoj v oblasti HR očekávají personalisté? Zavolejte na telefon 702 214 278 nebo napište e-mail na kontakt@hofmann-personal.cz a řekněte si o podrobnou studii z průzkumu.

O projektu

Hofmann Personal Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside (www.b-inside.cz) pro společnost Hofmann Personal. Projekt dlouhodobě a systematicky sleduje vývoj v oblasti recruitmentu a staffingu v Česku a přináší personalistům ve firmách zajímavé informace – benchmarky, postupy, které se personalistům osvědčují, pohledy na situaci na trhu a výhledy do budoucna. Aktuální vlna průzkumu proběhla v únoru 2021 na vzorku 212 respondentů z řad personalistů výrobních a logistických firem a společností z oboru obchodu a služeb. Šlo o organizace s více než 100 zaměstnanci.