Od 1. ledna 2020 byl spuštěn nový projekt eNeschopenka. Jaké jsou první zkušenosti z pohledu zaměstnavatele?

13. únor 2020

Jaká je skutečnost? Jedním slovem – neuspokojivá.

Od 1. ledna 2020 byl spuštěn nový projekt eNeschopenka.  Jaké jsou první zkušenosti z pohledu zaměstnavatele?Od 1. ledna 2020 byl spuštěn nový projekt eNeschopenka. Jaké jsou první zkušenosti z pohledu zaměstnavatele?

Každý zná pouze jen tu svou oblast. Lékař nemusí vědět, jak to funguje na straně zaměstnavatele, stejně tak, jako zaměstnavatel nemusí znát způsob pořizování eNeschopenky do systému ze strany lékaře. Někteří lékaři jsou na mzdové účetní po telefonu nepříjemní, když jim nezbývá nic jiného, než-li si nemoc ověřovat u příslušných lékařů. Jako by za to zaměstnavatel mohl. A co zaměstnanci ČSSZ? Ti by měli mít povědomí o tom, jak je to s eNeschopenkou od jejího vzniku, až po její ukončení. Kdy a jak do celého procesu vstupují oni, zaměstnanci ČSSZ? Mají dostatek informací?

Nefunguje správné zobrazování v systémech. Lékaři si stěžují na zdlouhavé zadávání údajů, nefunkční propojení s ePortálem ČSSZ, případně neviditelnost svých, již zadaných údajů. V některých případech DPN zadají vícekrát a následně se v systému objeví několik dokladů o pracovní neschopnosti vystavený v jeden den pod více čísly. Jsou to pak opět mzdové účetní, které musí telefonovat na všechny zúčastněné a žádat nápravu v systému.

Pokud se jedná o cizince, bez rodného čísla – lékaři chybně do systému vyplňují číslo z kartičky pojištěnce, které slouží k jiné evidenci, a to zdravotnímu pojištění. Takový doklad o pracovní neschopnosti se nikdy automaticky nespáruje a zůstává v systému až do doby, kdy jej musí zaměstnanec ČSSZ dohledat a ručně přiřadit příslušnému zaměstnavateli. V takovém případě musí zaměstnanec ČSSZ telefonicky obvolat příslušného zaměstnavatele a informace si sám zjistit.

Zaměstnavatelé do svých datových schránek nedostávají všechny notifikace automaticky nebo nedostávají informace o eNeschopenkách přes kanál VREP (přestože si takovou komunikaci s ČSSZ domluvili).

Není vyřešena otázka exekučních srážek od 15.dne nemoci. Kdo bude první uplatňovat nezabavitelnou částku a hlavně, jak se to zvládne časově. ČSSZ by chtěla informaci o nezabavitelné částce ihned s povinnou přílohou k DPN, ale v daný okamžik ještě nemá zaměstnavatel podklady pro mzdy, natož mzdy zpracované, aby tuto informaci měl a mohl poskytnout.

Převážná část zaměstnavatelů vyplácí mzdy na bankovní účty zaměstnanců. Ale co ti, co stále mají mzdu v hotovosti? Většinou se jedná o zaměstnance s exekučními srážkami. Vědí, že v případě nemoci, si oni sami, musí vyplnit formulář „Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“? Vědí, že musí doručit žádost příslušné OSSZ? Žádná mzdová účetní to za ně nemůže vyplnit, podepsat a odeslat na OSSZ.

Nestačí personální kapacity jednotlivých OSSZ.

Pokud zaměstnavatel v ePortálu nevidí doklad o trvání DPN, nemůže proplatit náhradu mzdy. V případě, kdy zaměstnavateli, potažmo mzdové účetní, není lhostejno, že zaměstnanec nedostane za celý měsíc, v kterém mu vznikla DPN ani korunu, čeká ho kolečko obvolávání. Většinou začne u zaměstnance, který mu sdělí, že pan doktor ho ubezpečil, že všechny doklady řádně odeslal (zaměstnanec nemá možnost si tuto skutečnost v systému ověřit), pak zavolá lékaři, ten mu buď řekne, že doklad hned pošle, to v lepším případě, jinak si mzdová účetní vyslechne několik nelichotivých připomínek na nový systém, … a pak zavolá na OSSZ, kde ji sice potvrdí, že oni doklad vidí, ale nevědí, jak nám mají pomoci, abychom ho viděli i my jako zaměstnavatel, bohužel. Po celodenním obvolávání je výsledek nula. A kam si pak zaměstnanec může jít stěžovat, že nedostal řádně a včas peníze? Zaměstnavatel má závazné výplatní termíny a nemůže čekat, až ….. mzdy tedy musí bohužel zpracovat bez těchto dokladů a zaměstnanci pak peníze dostanou až při dalším zpracování mezd, to je za měsíc.

Na eNeschopence je pouze jméno lékaře, žádný telefon, ani adresa, tak že pokud má lékař více ordinací, musí mzdová účetní obvolat všechny. Pokud má zaměstnanec vystavenou DPN z nemocnice, tak se prakticky nemáte na koho obrátit, nikdo nic neví a nemá se kam podívat.

tak by se určitě dalo pokračovat. Každá mzdová účetní má jinou zkušenost, ale troufnu si říci, že z pohledu práce mzdové účetní na eNeschopence zatím nic pozitivního není.

Zaměstnavatelé, ubyla vám práce se zavedením eNeschopenky?

šech zúčastněných v procesu eNeschopenky, mi je velice líto. Ale nejvíce mi je líto kolegyň, mzdových účetních. V první řadě se snese zloba nemocného zaměstnance na ně, i když jsou pouze jedním článkem v procesu. Mzdové účetní, držte se.