Online nábor zaměstnanců bude v budoucnu nedílnou součástí každé firmy

20. říjen 2021

Pandemie Covid-19 donutila firmy uvažovat nad novými cestami při náboru zaměstnanců. Poslední průzkum Hofmann Personal Monitor ukázal, že cca čtvrtina podniků začala ve větší míře než dříve využívat při náboru také on-line nástroje. Častěji se jednalo o velké podniky s 500 a více zaměstnanci a firmy se zahraničním vlastníkem.

Online nábor zaměstnanců bude v budoucnu nedílnou součástí každé firmyOnline nábor zaměstnanců bude v budoucnu nedílnou součástí každé firmy

/down/wdw.png

/down/fed.png


Náboráři stále řeší, které procesy jsou efektivní k přilákání, testování a následnému výběru těch nejlepších kandidátů, a to nejen off-line, ale také prostřednictvím on-line nástrojů pro nábor a testování. U mnohých firem je pohovor přes komunikační aplikace jako Skype, MS Teams nebo Zoom již standardem. Samotný pohovor však mnohdy nestačí a personalisté potřebují potencionální uchazeče před přijetím otestovat více do hloubky. Pro tyto účely mohou využít rozšířené možnosti, které nabízí různé on-line nástroje.

Tipy na on-line nástroje pro nábor a testování uchazečů

Potřebujete prověřit technickou znalost v oboru, jak se uchazeč rozhodne pod tlakem či nasimulovat problémovou situaci a sledovat uchazečovy reakce? V on-line prostředí máte více možností, než byste si mysleli. Na trhu existuje několik softwarů, které právě tyto předpoklady testují. Potencionálního pracovníka tak můžete otestovat simulací s nespokojeným zákazníkem a využít k tomu místo textu přímo animované schéma (HR avatar). Potřebujete, aby uchazeč zapadnul do týmu? Nechejte ho vyplnit tzv. náborový profil, který vám ukáže jeho chování a schopnost řešit problémy v týmu (Berke). Rádi se osobně ptáte na různé technické otázky z provozu? Pak možná využijete umělou inteligenci ve formě chatbota, který to on-line udělá za vás (Adaface).

V budoucnu se on-line nástroje pro nábor firmám vyplatí, protože na trhu práce bude pokračovat dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Podniky se tak budou více než kdy dříve spoléhat na nábor cizinců. Vzhledem k regionální vzdálenosti a mnohdy komplikovanější logistice bude v těchto případech on-line nábor nezbytností. Tuto cestu si však lze ulehčit, pokud víte, jaký software by vám pomohl dobrého pracovníka najít a otestovat.

Athena kvocient (AQ) hodnotí úsudek kandidátů. Software je založený na myšlence, že dobrý úsudek je to, co dělá pracovníky více efektivní při práci.

HireSelect je testovací platforma, která poskytuje online testy způsobilosti, osobnosti a dovedností před nástupem do zaměstnání (např. psaní na stroji, znalost MS Office.)

Saberr nabízí způsob, jak posoudit týmového ducha uchazeče. Tento nástroj používá data a analytiku k určení, zda má kandidát hodnoty podobné vašemu týmu. Saberr také předpovídá, jak by tento kandidát mohl vycházet s každým jednotlivým členem týmu.

TestDome poskytuje platformu, kde si můžete přizpůsobit testy pro jakýkoli kódovací jazyk nebo technologii a vytvořit si tak vlastní cvičení pro uchazeče.

ThriveMap vytváří personalizovaná hodnocení simulace pracovního dne. Toto hodnocení provede kandidáty prostřednictvím tzv. digitální zkušenosti „jeden den v práci“ na konkrétní pozici v rámci organizace. Můžete tak zjistit, jak uchazeč zapadne do firemní kultury.

Řekněte si o další výsledky!

Zajímají Vás další výsledky Hofmann Personal Monitoru? Máte zájem o analýzy za firmy různé velikosti a zaměření? Chcete vědět, jaký vývoj v oblasti HR očekávají personalisté? Zavolejte na telefon 702 214 278 nebo napište e-mail na kontakt@hofmann-personal.cz a řekněte si o podrobnou studii z průzkumu.

O projektu

Hofmann Personal Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside (www.b-inside.cz) pro společnost Hofmann Personal. Projekt dlouhodobě a systematicky sleduje vývoj v oblasti recruitmentu a staffingu v Česku a přináší personalistům ve firmách zajímavé informace – benchmarky, postupy, které se personalistům osvědčují, pohledy na situaci na trhu a výhledy do budoucna. Aktuální vlna průzkumu proběhla v srpnu 2021 na vzorku 239 respondentů z řad personalistů výrobních, velkoobchodních a logistických firem. Šlo o organizace s více než 100 zaměstnanci.