Pandemie nezastavila fluktuaci pracovníků

15. únor 2021

Přesto, že si lidé v důsledku pandemie více váží zaměstnání i ekonomického bezpečí, jejich fluktuace se oproti předchozím letům nijak nesnížila. Na fluktuaci v loňském roce mělo vliv hned několik faktorů, jako např. priorita jistoty zaměstnání do budoucna, zvýšené pracovní úsilí a s tím související stres během home office režimu nebo ztráta zaměstnání.

Pandemie nezastavila fluktuaci pracovníkůPandemie nezastavila fluktuaci pracovníků

Stabilita a jistota zaměstnání jsou nyní sice důležitější než kdy dříve, tendence měnit stávající práci je však přesto statisticky vyšší než v době před koronavirem. Podle průzkumu společnosti LMC je až třetina lidí otevřená novým nabídkám a 16 % už nyní aktivně vyhledává nové příležitosti. Tato čísla tvoří zejména lidé, kteří o své původní zaměstnání v důsledku pandemie přišli (nejčastěji zaměstnanci ze sektoru pohostinství či turistických služeb), a kteří byli nuceni přijmout jinou práci bez ohledu na jejich preference a kvůli nevyhovujícím podmínkám se nyní rozhlíží po něčem lepším. „Očekáváme, že počet lidí aktivně hledajících zaměstnání se bude v následujících měsících zvyšovat. I přes propouštění v důsledku COVIDu nejsou někteří lidé ještě na trhu práce aktivní, protože jim dobíhají výpovědi a čerpají odstupné. Jejich nástup na trh práce očekáváme spíše až v druhém kvartálu 2021," říká HR konzultantka Lenka Rožnovská.

Zvýšené pracovní úsilí a stres z práce na home office

Vyšší riziko fluktuace je pak také spojeno s prací z domova. Podle průzkumu společnosti Gartner je těch pracovníků, kteří chtějí u zaměstnavatele zůstat a zároveň na home office nikdy nepracují, o 13 % více než těch, kteří home office zažili. Souvisí to pak zejména se zvýšeným pracovním úsilím, které vykazuje až 48 % pracovníků ve srovnání s běžným režimem v kanceláři. Před karanténními opatřeními pracovalo částečně z domova 30 % zaměstnanců, po odeznění pandemie se dle odhadů tento podíl zvýší na 41 %.

Podívejte se na naše rady a tipy, které vám pomohou vyhnout se chybám, kterých se lidé při práci z domova nejčastěji dopouští: https://www.hofmann-personal.cz/cz/blog/jak-na-efektivni-home-office.html

Jistota do budoucna je důvodem ke změně

Přesto, že nejčastějším důvodem ke změně práce byla v loňském roce stále výše mzdy nebo náplň práce, objevily se také dva nové důvody. Podle posledního průzkumu společnosti LMC změnilo práci kvůli vyšší jistotě zaměstnání až 7 % pracovníků a dalších 5 % proto, že jejich původní místo bylo zrušeno v přímé souvislosti s pandemií. Slušný a solidní přístup k zaměstnancům však zůstal i během krize silným tématem. Jako hlavní důvod změny ho uvedlo 14 % zaměstnanců, v drtivé většině těch, kteří v předchozí práci nebyli spokojeni.

/down/blog-fluktuace.png

Newsletter

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS! Stačí kliknout na odkaz a vyplnit svůj mail: http://eepurl.com/g8gcBb