Plánovaná změna zákoníku práce

30. březen 2023

Ve schvalovacím řízení je nyní novela zákoníku práce, která se připravuje zejména kvůli požadavkům evropských směrnic o harmonizaci pracovního a soukromého života a o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii.

Plánovaná změna zákoníku prácePlánovaná změna zákoníku práce

Za nedodržení časového limitu pro implementaci do lokálního právního rámce by hrozila České republice pokuta. Novela zvyšuje primárně práva zaměstnanců, na druhou stranu zvyšuje náklady zaměstnavatelů, administrativní náročnost HR procesů a omezuje flexibilitu v pracovně právních vztazích. Čeho se tedy primárně týká? 🖋️

1) Úpravy práce na dálku (home office) 💻

Nově budou mít nárok na home office automaticky po požádání např. rodiče pečující o dítě do 9 let věku, těhotné ženy nebo zaměstnanci pečující o osoby závislé na péči.
V případě, že jim zaměstnavatel nebude chtít home office umožnit, bude muset dát písemné odůvodnění, proč tomuto nemůže vyhovět.

Další novinkou je paušál ve výši minimálně 2,80 Kč za každou odpracovanou hodinu za náklady na energie, vodu, odpad. Výše minimální kompenzace se pak bude měnit každoročně vyhláškou.

Samozřejmě stále zůstává možnost platit všechny náklady zaměstnancům ve skutečné výši, což je ovšem dost administrativně náročné. Ostatní náklady se budou zaměstnancům hradit ve skutečné výši, pokud se tak zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou. O pravidlech práce na dálku i výši náhrad bude nutné uzavřít písemnou dohodu. 

2) Dohody konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ): Na co mají nově dohodáři nárok a jaké budou naše nové povinnosti 📝

Dovolená: Nově mají nárok na poměrnou část dovolené, pokud jedna dohoda trvá nepřetržitě alespoň 4 týdny v kalendářním roce a zároveň odpracují min. 80 hodin / 1 rok.

Příplatky: Nárok na všechny příplatky za směnnost (např. noční), svátky, přesčasy. Lidé pracující na dohodu by měli mít také nově nárok na ošetřovné. 

Nárok na stálý pracovní poměr: Opět platí, že zaměstnavatel nemusí zaměstnanci vyhovět, ale musí mu dát písemné vyjádření, proč mu stálý pracovní poměr nemůže nabídnout.

Povinnost rozvrhovat pracovní dobu: 
Nejzásadnější změna této novely. S písemným rozvrhem bude muset být zaměstnanec seznámen alespoň 3 dny předem. Nově tato povinnost přinese obrovskou administrativní zátěž, ale především výrazné zhoršení možnosti využívat pracovní sílu flexibilně. 

Povinnost hlásit i uzavření dohod o provedení práce a pracovní činnosti: Zde ještě není jednoznačný výklad – pravděpodobně bude hlášení probíhat jako u každého jiného zaměstnance na HPP. Evidenci by pak pravděpodobně měla zajišťovat ČSSZ. 

3) Elektronické doručování: Velká bitva o malé ústupky 📧
Novelou dochází ke zpřesnění ve vztahu k doručování pracovněprávních dokumentů v elektronické podobě. Souhlas s doručováním písemností elektronicky musí dát zaměstnanec v písemné podobě s uvedením elektronické adresy pro doručování. Tato adresa nesmí být v dispozici zaměstnavatele, mělo by se tedy jednat o soukromý e-mail.

Zaměstnavatel musí zaměstnance před udělením souhlasu informovat o podmínkách elektronického doručování a seznámit jej s dokumenty, které takto mohou být doručovány, a to opět písemně. 

Dochází také k prodloužení fikce doručení z 10 na 15 dnů. Například mzdové výměry ale nadále zůstanou v „přísnějším“ režimu doručování. Z tohoto režimu by naopak měly být vyřazeny dokumenty, které souvisí se vznikem nebo změnou pracovního poměru, jako jsou pracovní smlouvy, dodatky ke smlouvám atd. 

Výpověď by bylo možno doručit do datové schránky s fikcí doručení 15. den od odeslání, ovšem opět se souhlasem zaměstnance.

Kdy nás tato velká změna čeká? 📅
Účinnost bude dělená, např. nárok na dovolenou pro dohodáře bude účinný od 1. 1. 2024, účinnost zbytku novely bude záležet na rychlosti zákonodárného procesu, MPSV by to chtělo stihnout k 1. 7. 2023, ale je také možné, že to bude později, třeba až od 1. 10. 2023.

➡️ Přečtěte si podrobnější informace na toto téma v našem LinkedIn Newsletteru HRM Novinky, který vám pravidelně každý měsíc přináší důležité novinky ze světa HR. 

Newsletter 📧

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS. Stačí kliknout na tento odkaz a vyplnit svůj email.