Plánovat personální kapacity v dnešní nejistotě může být velmi obtížné. Řešení však existuje.

21. duben 2021

Mnoho personalistů aktuálně naráží na nepříjemný problém. V jejich podnicích panuje nejistota ohledně budoucího vývoje a neví se, jak se bude firmě dařit. A personalisté nemají jasno, kolik pracovníků a v jakém čase bude potřeba. Proto hledají cesty, jak tuto situaci vyřešit a zajistit větší flexibilitu personálních kapacit.

Plánovat personální kapacity v dnešní nejistotě může být velmi obtížné. Řešení však existuje.Plánovat personální kapacity v dnešní nejistotě může být velmi obtížné. Řešení však existuje.

/down/personalni-kapacity.png

V posledním průzkumu projektu Hofmann Personal Monitor jsme se ptali personalistů, jak vnímají nejistotu současné doby s ohledem na plánování personálních kapacit. Jako závažný problém to vnímá čtvrtina dotázaných a celkově téměř polovina personalistů potvrzuje, že je pro ně těžké plánovat potřebné personální kapacity. Častěji jde o firmy v automobilovém průmyslu, které jsou úzce provázané se svými odběrateli a jejich zakázky se odvíjí od toho, jak se bude dařit jejich odběratelům.

/down/personalni-kapacity1.png

Řešením této situace může být větší využití agenturních zaměstnanců. To je oblíbené zejména u velkých podniků v automobilovém průmyslu či strojírenství. Výhody však nabízí firmám různých velikostí i oborového zaměření. Personalisté na něm oceňují zejména vysokou flexibilitu. V případě potřeby mohou totiž velmi rychle zvýšit či snížit personální stavy a tím reagovat na měnící se podmínky na trhu a v podniku.

„Pracovní poměr s agenturním pracovníkem lze ukončit prakticky ze dne na den. Obvyklé je, že podnik informuje agenturu cca 3 dny před tím, než chce přidělení pracovníka ukončit. Oproti běžnému pracovnímu poměru tak firma získává velký prostor pro rychlou reakci jak v případě snížení objemu výroby, tak například v situaci, kdy získá nárazovou velkou zakázku,“ říká Eva Hajdíková, specialistka agentury Hofmann Personal.

/down/personalni-kapacity2.png

Řekněte si o další výsledky!

Zajímají Vás další výsledky Hofmann Personal Monitoru? Máte zájem o analýzy za firmy různé velikosti a zaměření? Chcete vědět, jaký vývoj v oblasti HR očekávají personalisté? Zavolejte na telefon 702 214 278 nebo napište e-mail na kontakt@hofmann-personal.cz a řekněte si o podrobnou studii z průzkumu.

O projektu

Hofmann Personal Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside (www.b-inside.cz) pro společnost Hofmann Personal. Projekt dlouhodobě a systematicky sleduje vývoj v oblasti recruitmentu a staffingu v Česku a přináší personalistům ve firmách zajímavé informace – benchmarky, postupy, které se personalistům osvědčují, pohledy na situaci na trhu a výhledy do budoucna. Aktuální vlna průzkumu proběhla v únoru 2021 na vzorku 212 respondentů z řad personalistů výrobních a logistických firem a společností z oboru obchodu a služeb. Šlo o organizace s více než 100 zaměstnanci.