Potřebujeme lidi, jinak hrozí omezování výroby, zní ze dvou třetin průmyslových firem

21. září 2021

Pracovníci chybí ve více než dvou třetinách průmyslových firem. Největší nedostatek jich je v Moravskoslezském a Zlínském kraji, o něco lepší situace naopak vládne v Praze a ve Středočeském kraji. Na jedno volné pracovní místo kvalifikovaného dělníka připadá v průměru jen 0,2 až 0,3 uchazeče, což je ještě méně než začátkem letošního roku. Při hledání nových kvalitních pracovníků nejvíce funguje doporučení od stávajících zaměstnanců. Vysoká míra spokojenosti a růst mezd však zpomalily fluktuaci a lidi lze získat jen stěží. Bez cizinců se český trh neobejde, s jejich zaměstnáváním počítá až 60 % průmyslových a výrobních firem. Vyplývá to z našeho nejnovějšího průzkumu, který jsme zrealizovali letos v srpnu mezi 239 personalisty.

Potřebujeme lidi, jinak hrozí omezování výroby, zní ze dvou třetin průmyslových firemPotřebujeme lidi, jinak hrozí omezování výroby, zní ze dvou třetin průmyslových firem

Více než dvěma třetinám podniků aktuálně chybí pracovníci. Největší poptávka je po kvalifikovaných dělnících na nižší pozice do výroby či provozu – ti chybí ve více než polovině firem, nejčastěji ve strojírenství. „Podniky neustále poptávají například elektrikáře, svářeče, obráběče, kováře, obsluhu CNC strojů a podobné pozice. Bohužel, tito lidé na trhu nejsou a nebudou. Ze škol a učilišť vychází pouze minimum těchto absolventů,“ říká Gabriela Hrbáčková, ředitelka personální agentury Hofmann Personal. Nepoměr mezi nabídkou a poptávkou po kvalifikovaných dělnících bude navíc na trhu práce i do budoucna. Propouštět své pracovníky hodlá v příštích měsících pouze 3 % podniků, zatímco nabírat nové zaměstnance chce většina dotázaných. Největší poptávka po pracovní síle je v Moravskoslezském a Zlínském kraji, kde uvádí nedostatek pracovníků až 89 % tamních firem. „Z průzkumu vyplynulo, že sehnat kvalifikované dělníky je problém pro více než polovinu personalistů, což potvrzují také statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí, dle kterých připadá na jedno volné pracovní místo kvalifikovaného dělníka v průměru jen 0,2 až 0,3 uchazeče, což je ještě méně než začátkem letošního roku,“ dodává Gabriela Hrbáčková.

/down/tz1.png

Více než polovina firem navyšovala mzdy, i proto vládne spokojenost a klesá fluktuace

Jedním z důvodů, proč je těžké sehnat kvalitní pracovníky, je jejich obecná spokojenost v práci, ke které bezpochyby přispělo i zvyšování mezd. Plných 52 % dotázaných firem v průzkumu uvedlo, že za uplynulých 12 měsíců navyšovaly mzdy, často právě kvůli snazšímu náboru nových pracovníků. Nejvíce firem zvyšovalo mzdy v Jihomoravském a Olomouckém kraji, naopak nejméně v Praze, na Vysočině, ve Středočeském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Lépe než finanční ohodnocení však dle personalistů mnohdy funguje doporučení od stávajících zaměstnanců. „Toto doporučení úzce souvisí s dobrou pověstí firmy a dobrým pracovním prostředím. Mnoho podniků motivuje zaměstnance k doporučování finančně, což je stojí nemalé peníze. Někdy ale zapomínají, že bez dobrého pracovního prostředí a dobré pověsti společnosti nemůže ani sebelepší referenční program dlouhodobě fungovat,“ dodává Gabriela Hrbáčková s tím, že ve výrobě se příspěvek za doporučení pohybuje nejčastěji v rozmezí od 12 000 do 40 000 Kč.

/down/tz2.png

/down/tz3.png


Hrozí omezování výroby, trh práce mohou spasit jen cizinci

Kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků z Česka je rostoucí počet firem nuceno obracet svou pozornost na zahraniční pracovníky. Aktuálně se na nábor ze zahraničí spoléhá 57 % firem - častěji jsou to větší podniky, zahraniční firmy a oborově automobilový průmyslu a strojírenství. V průměru cizinci tvoří desetinu všech zaměstnanců a jejich podíl v následujícím období dle odhadů českých personalistů ještě poroste, bez jejich pomoci by musela řada firem přistoupit k omezení výroby. Na rozdíl od Čechů jsou cizinci ochotnější pracovat i ve směnném provozu a o víkendech. Častou podmínkou pro kvalifikované cizince je možnost a ochota zůstat u zaměstnavatele minimálně rok. Více než polovina zaměstnavatelů vyžaduje také schopnost dorozumět se česky. Uznatelné doklady o kvalifikaci sice také požaduje více než polovina firem, pro 30 % ale naopak důležité nejsou. „Čím více budou podniky se zaměstnáváním cizinců otálet, tím větší problém to pro ně v budoucnu bude. V současnosti totiž podniky zaměstnávají pracovníky zejména z okolních států. Tyto trhy se ale časem vyčerpají a kdo zaváhá, bude muset hledat ve vzdálenějších lokalitách. To už však bude dražší a náročnější jak časově, tak i administrativně a finančně. Firmám proto doporučujeme, aby si zaměstnávání cizinců vyzkoušely co nejdříve a nastavily si potřebné procesy týkající se například překladů manuálů nebo tlumočení jednotlivých procesů,“ dodává Gabriela Hrbáčková.

/down/tz4.png

Řekněte si o další výsledky!

Zajímají Vás další výsledky Hofmann Personal Monitoru? Máte zájem o analýzy za firmy různé velikosti a zaměření? Chcete vědět, jaký vývoj v oblasti HR očekávají personalisté? Zavolejte na telefon 702 214 278 nebo napište e-mail na kontakt@hofmann-personal.cz a řekněte si o podrobnou studii z průzkumu.

O projektu

Hofmann Personal Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside (www.b-inside.cz) pro společnost Hofmann Personal. Projekt dlouhodobě a systematicky sleduje vývoj v oblasti recruitmentu a staffingu v Česku a přináší personalistům ve firmách zajímavé informace – benchmarky, postupy, které se personalistům osvědčují, pohledy na situaci na trhu a výhledy do budoucna. Aktuální vlna průzkumu proběhla v srpnu 2021 na vzorku 239 respondentů z řad personalistů výrobních, velkoobchodních a logistických firem. Šlo o organizace s více než 100 zaměstnanci.