Povinné adaptačně-integrační kurzy pro cizince

27. květen 2021

Od 1. ledna 2021 platí pro nově příchozí cizince ze zemí mimo Evropskou unii povinnost absolvovat tzv. adaptačně-integrační kurz, který si klade za cíl seznámit je s naší kulturou a základními hodnotami, právy a povinnostmi souvisejícími s jejich pobytem na našem území. Cizinci musí absolvovat  tyto kurzy do 12 měsíců od převzetí povolení k pobytu, jinak jim hrozí pokuta 10.000 Kč.

Povinné adaptačně-integrační kurzy pro cizincePovinné adaptačně-integrační kurzy pro cizince

Adaptačně-integrační kurz seznámí cizince s právy a povinnostmi vyplývajícími z jejich pobytu na území České republiky, se základními místními hodnotami, poměry a s kulturními zvyklostmi, které v České republice převládají. Účastníkům kurzu jsou navíc poskytnuty informace o organizacích poskytujících cizincům bezplatné poradenství. Kurzy organizují Centra na podporu integrace cizinců, kterých je na našem území celkem 18. Dělí se na veřejné, do kterých se může přihlásit cizinec sám, a na neveřejné, které si objednává firma pro své zaměstnance. „Pokud máte jakékoliv potíže či dotazy týkající se organizace těchto kurzů pro vaše zaměstnance, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme zařídit vše potřebné,“ dodává Denisa Divišová, specialista zaměstnávání cizinců ve společnosti Hofmann Personal.

Absolvovat adaptačně-integrační kurz je povinné pro vybrané skupiny cizinců ze třetích zemí. Na občany Evropské unie, stejně jako na jejich rodinné příslušníky se tato povinnost nevztahuje. Absolvovat adaptačně-integrační kurz dále nemusí cizinci, kteří již tento kurz absolvovali nebo jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu před dnem 1. 1. 2021. „Výjimka se dále týká cizinců, kteří zde mají dlouhodobé povolení za účelem studia, ochrany na území nebo např. za účelem investování,“ doplňuje Denisa Divišová.

Novoroční pozdrav (14).png


 

Cizinci, na které se tato povinnost vztahuje, musí kurz absolvovat nejpozději do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu. V opačném případě jim hrozí pokuta až 10 000 Kč.

Více informací o těchto kurzech naleznete na https://bit.ly/348hbHg nebo https://bit.ly/2SkafEm
Další informace týkající se integrace cizinců naleznete zde: http://www.integracnicentra.cz/
Registraci do kurzů můžete provést zde: https://frs.gov.cz/

Newsletter

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS! Stačí kliknout na odkaz a vyplnit svůj mail: http://eepurl.com/g8gcBb