Rozšířený program Antivirus C umožňuje prominutí pojistného

9. červenec 2020

Sněmovna schválila v červnu další rozšíření programu Antivirus, a sice o režim C. V rámci něj bude možno využít prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které jsou povinni platit zaměstnavatelé, a to za měsíce červen, červenec a srpen 2020.

Rozšířený program Antivirus C umožňuje prominutí pojistnéhoRozšířený program Antivirus C umožňuje prominutí pojistného

Samotné prominutí pojistného je pak spojeno s podmínkou, že za měsíc, ve kterém zaměstnavatel uplatňuje prominutí pojistného, nečerpá prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů v rámci programu Antivirus B. Nelze tak tedy kombinovat režim B dohromady s režimem C programu Antivirus. V současné chvíli zákon čeká už pouze na podpis prezidenta. Antivirus C má pomoci přibližně 88 % zaměstnavatelů a 1,4 milionu jejich zaměstnanců. 

Antivirus C

Více informací najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: https://bit.ly/2VI7WK9