Srpnová nezaměstnanost zůstává na červencových hodnotách

23. září 2020
    Srpnová nezaměstnanost zůstává na červencových hodnotáchSrpnová nezaměstnanost zůstává na červencových hodnotách
  • Podíl nezaměstnaných osob zůstal na 3,8 % stejně jako v červenci
  • Úřad práce přepokládá stagnaci nezaměstnanosti v září, případně její mírné zvýšení
  • Na konci srpna evidoval Úřad práce ČR celkem 279 078 uchazečů o zaměstnání (nejvyšší srpnová hodnota od roku 2017)
  • Nejvíce uchazečů o zaměstnání je aktuálně v Moravskoslezském kraji a v Praze

Vývoj na pracovním trhu aktuálně odpovídá dlouhodobé situaci i ročnímu období. Trh práce nadále ovlivňují sezónní činnosti, které jsou stále v plném proudu, zejména pak ve stavebnictví, v lesnictví, zemědělství, rostlinné výrobě, cestovním ruchu a gastronomii. Více než 73 % aktuálně nabízených pracovních míst je určeno pro uchazeče se základním či nižším vzděláním. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory. V mezinárodním srovnání však měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU za červenec 2020 nejnižší míru nezaměstnanosti v celé Evropské unii.

/down/nezamestnanost-srpen-2020.png

/down/mapa-srpen-2020.png

Více informací o vývoji nezaměstnanosti najdete na: https://bit.ly/32tKGmA