Termín pro výběr nevyčerpané dovolené z minulého roku si od 1.7. určuje zaměstnanec

30. červenec 2021

Zaměstnanci převádějící si nevyčerpanou dovolenou z loňského roku si mohou od 1.7.2021 sami určit termín jejího nástupu, pokud jej do této doby nestanovil zaměstnavatel. Jde tedy o jednu z výjimek, kdy toto právo přechází ze zaměstnavatele na zaměstnance.

Termín pro výběr nevyčerpané dovolené z minulého roku si od 1.7. určuje zaměstnanecTermín pro výběr nevyčerpané dovolené z minulého roku si od 1.7. určuje zaměstnanec

Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům povinnost umožnit vyčerpat dovolenou v tom roce, ve kterém na ni vznikl nárok. V případě, že se zaměstnanci nepodaří vyčerpat stanovená dovolená z naléhavých provozních důvodů na straně zaměstnavatele nebo z důvodů překážek v práci na straně zaměstnance jako je například dočasná pracovní neschopnost nebo mateřská dovolená, převádí se tato dovolená do dalšího kalendářního roku. Jestliže z těchto důvodů zaměstnanci zůstane nevyčerpaná do­volená, musí zaměstnavatel datum jejího nástupu v následujícím roce určit nejpozději do 30. června, jinak toto právo přechází na zaměstnance. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem jinak.

I bez objektivních důvodů, tedy i když čerpání dovolené nebrání provozní situace nebo překážky na straně zaměstnance, může zaměstnanec nově od letošního roku (novela zákoníku práce -zákon č. 285/2020 Sb.) požádat o převod dovolené – to však lze pouze v případě dovolené přesahující 4 týdny a u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol 6 týdnů. Zaměstnavatel takové žádosti nemusí vyhovět, pokud mu v tom brání vážné pracovní důvody. Dohody o převodu dovolené lze uza­vírat ohledně letošní dovolené, kterou si tak mohou pracovníci vyčerpat až v roce 2022.

/down/76.png

Více informací o převádění dovolené najdete na: https://bit.ly/2Vco2ye

Newsletter

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS! Stačí kliknout na odkaz a vyplnit svůj mail: http://eepurl.com/g8gcBb