Vláda prodloužila program Antivirus B do konce srpna

18. červen 2020

Vláda schválila prodloužení programu Antivirus B do konce srpna a na dobu od června do srpna na něj vyčlenila 16,1 miliardy korun. V režimu B programu Antivirus mohou o pomoc žádat firmy, které postihly hospodářské potíže z důvodu šíření koronaviru. Květnový průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR ukázal, že význam programu Antivirus postupně roste. Za březen zažádalo o podporu z programu Antivirus 46 % dotázaných firem, za duben a květen už plánuje o podporu požádat 55 % firem a jeho prodloužení do konce srpna kvůli horšící se hospodářské situaci vítá 71 % firem. Z výsledků průzkumu je také patrné, že program Antivirus prokazatelně pomáhá firmám udržet si klíčové pracovníky, pro které nemají přechodně dostatek práce a budou je potřebovat pro rozjezd po skončení krize.

Vláda prodloužila program Antivirus B do konce srpnaVláda prodloužila program Antivirus B do konce srpna

Další novinkou je možnost využití dvou klíčových programů státní podpory pro podnikatele formou státních záruk za komerční úvěry. Jsou jimi programy COVID PLUS a COVID III, které však není možné vzájemně kombinovat.

Podmínky programů COVID PLUS a COVID III

Program COVID PLUS zajišťuje Exportní garanční a pojišťovací společnost. Je určen podnikatelům s více než 250 zaměstnanci a umožňuje získat záruku za úvěr na financování či refinancování provozu, pracovního kapitálu, nebo investic až do výše 2 miliard Kč. Žádost o záruku COVID PLUS podává za klienta přímo úvěrující banka. Záruku lze využívat maximálně po dobu 3 let pro provozní úvěry a 5 let pro investiční úvěry. Minimální výše zaručeného úvěru je 5 milionů Kč a maximální výše pak 2 miliardy Kč na příjemce úvěru či jeho skupinu.

Program COVID III je programem zajišťovaným Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a je určen výhradně na financování provozních potřeb a pouze podnikatelům s méně než 500 zaměstnanci. Rovněž v programu COVID III zajišťuje poskytnutí záruky napřímo úvěrující banka. Záruka je poskytována na maximální dobu 3 let a maximální výše zaručeného úvěru je 50 milionů Kč.