Vláda prodloužila program Antivirus B do konce srpna
Vláda prodloužila program Antivirus B do konce srpna

Vláda prodloužila program Antivirus B do konce srpna

18. červen 2020

Vláda schválila prodloužení programu Antivirus B do konce srpna a na dobu od června do srpna na něj vyčlenila 16,1 miliardy korun. V režimu B programu Antivirus mohou o pomoc žádat firmy, které postihly hospodářské potíže z důvodu šíření koronaviru. Květnový průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR ukázal, že význam programu Antivirus postupně roste. Za březen zažádalo o podporu z programu Antivirus 46 % dotázaných firem, za duben a květen už plánuje o podporu požádat 55 % firem a jeho prodloužení do konce srpna kvůli horšící se hospodářské situaci vítá 71 % firem. Z výsledků průzkumu je také patrné, že program Antivirus prokazatelně pomáhá firmám udržet si klíčové pracovníky, pro které nemají přechodně dostatek práce a budou je potřebovat pro rozjezd po skončení krize.

Další novinkou je možnost využití dvou klíčových programů státní podpory pro podnikatele formou státních záruk za komerční úvěry. Jsou jimi programy COVID PLUS a COVID III, které však není možné vzájemně kombinovat.

Podmínky programů COVID PLUS a COVID III

Program COVID PLUS zajišťuje Exportní garanční a pojišťovací společnost. Je určen podnikatelům s více než 250 zaměstnanci a umožňuje získat záruku za úvěr na financování či refinancování provozu, pracovního kapitálu, nebo investic až do výše 2 miliard Kč. Žádost o záruku COVID PLUS podává za klienta přímo úvěrující banka. Záruku lze využívat maximálně po dobu 3 let pro provozní úvěry a 5 let pro investiční úvěry. Minimální výše zaručeného úvěru je 5 milionů Kč a maximální výše pak 2 miliardy Kč na příjemce úvěru či jeho skupinu.

Program COVID III je programem zajišťovaným Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a je určen výhradně na financování provozních potřeb a pouze podnikatelům s méně než 500 zaměstnanci. Rovněž v programu COVID III zajišťuje poskytnutí záruky napřímo úvěrující banka. Záruka je poskytována na maximální dobu 3 let a maximální výše zaručeného úvěru je 50 milionů Kč.