Výpadek příjmů při karanténě zmírní mimořádný příspěvek

25. únor 2021

Poslanecká sněmovna podpořila návrh zákona, v rámci kterého bude zaměstnavatel v případě karantény nebo infekčního onemocnění COVID-19 vyplácet zaměstnanci nad rámec běžné nemocenské bonus ve výši až 370 Kč za každý kalendářní den po dobu prvních 10 kalendářních dnů karantény. Na příspěvek budou mít nárok i lidé pracující na dohodu, kteří se účastní nemocenského pojištění. Od 1. března 2021 tak má být zajištěno, aby se zaměstnanci v případě karantény nebo onemocnění COVID-19 nemuseli obávat podstatného poklesu svých příjmů. Jako opatření před možným zneužíváním tvůrci zákona zajistili, aby náhrada mzdy a příspěvku v součtu nepřevýšila 90 % průměrného výdělku. Zaměstnavatelé si budou výdaje na mimořádný příspěvek sami odečítat od odvodů na sociální pojištění, zvýšené náklady tak budou mít okamžitě kompenzovány. Vláda schválila účinnost opatření do konce měsíce května. Poslaneckou sněmovnou schválený návrh míří k projednání do Senátu.

Výpadek příjmů při karanténě zmírní mimořádný příspěvekVýpadek příjmů při karanténě zmírní mimořádný příspěvek

Příspěvek pro lidi v karanténě však zahrnuje také dva pozměňovací návrhy týkající se povinnosti oznamovat do osmi dnů nástup a ukončení zaměstnání u tzv. dohodářů a povinnosti zaměstnavatele hlásit všechna nová pracovní místa na Úřad práce ČR (i taková, u kterých má už vybraného zaměstnance). Tyto návrhy však kritizují zejména profesní komory a svazy, které nesouhlasí se zbytečným navýšením administrativy zaměstnavatelů a ztíženým přijímáním zaměstnanců nových. Jde podle nich o zásadní změny, které s návrhem nesouvisí a neprošly standardním legislativním procesem. Porušení povinnosti je navíc sankcionováno až milionem korun, což svazy považují za neúměrné. Věří proto, že Senát tyto změny při projednávání vypustí. „Administrativní zátěž zaměstnavatelům v posledním roce vzrostla hlavně v souvislosti s COVID-19 a další navyšování nám přijde nesmyslné. Navíc povinnost hlásit všechna nová pracovní místa byla před několika lety přesně z tohoto důvodu zrušena a tento návrh tedy vnímáme jako velký krok zpět. Pokud zaměstnavatel nemůže sám pozici obsadit, nahlásí ho totiž úřadu dobrovolně,“ říká Ludmila Polmová HR business partner společnosti Hofmann Personal.

Orientační výpočet mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě v délce 10 kalendářních dnů v měsíci březnu 2021 (Zdroj: MPSV)

/down/izolacka-hruba-mzda.png

Více informací o tomto návrhu najdete na: https://bit.ly/3pGCWX0https://bit.ly/3aGsYk5

Newsletter

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS! Stačí kliknout na odkaz a vyplnit svůj mail: http://eepurl.com/g8gcBb