Vyplácení zálohy na mzdu je benefit, ne povinnost

1. prosinec 2022

Zálohy na mzdy patří ke stále oblíbenějším zaměstnaneckým výhodám. I když zdaleka nejde o nový fenomén, v současné době zažívá tento typ výplat renesanci. Ukazuje se, že ačkoli se tím zaměstnavatelům zvyšují náklady, přesto se jim – v době kdy mnozí z nich bojují o každého nového pracovníka – poskytování záloh na mzdy vyplácí. 

Vyplácení zálohy na mzdu je benefit, ne povinnostVyplácení zálohy na mzdu je benefit, ne povinnost

Pro řadu zaměstnanců může jít o zajímavou alternativu. Ideální v případě, že vstupují do nového zaměstnání bez prostředků nebo když potřebují dostávat peníze za svou práci častěji než jednou měsíčně. Dnes už navíc není výjimkou, že zaměstnanec si může dohodnout nejen, v jaké výši zálohu požaduje, ale i v jakých termínech ji potřebuje čerpat. Především v případě málo kvalifikovaných pozic nebo brigád se jedná o stále běžnější řešení. Naopak v případě kancelářských profesí a u kvalifikovaných postů není tento trend zdaleka tak častý.

Chytré aplikace uleví administrativě

„Ze strany zaměstnavatele jde o jeden ze způsobů, jak vyjít vstříc zaměstnancům a zároveň být krok před konkurencí. Na druhou stranu pro něj ale častější poskytování záloh znamená i vyšší administrativní zátěž, minimálně tedy pro jeho mzdové oddělení,“ upozorňuje Gabriela Hrbáčková, ředitelka personální agentury Hofmann Personal. V tomto kontextu však není bez zajímavosti, že i v České republice začaly firmy využívat platformy, které dokážou s administrací vyplácení záloh zásadním způsobem pomoci a zaměstnavatelům ušetřit další náklady.

Využije-li zaměstnanec tuto službu, zvolí si nejprve v mobilu výši zálohy a po jejím potvrzení obdrží e-mail s informací o poskytnuté záloze. Prostřednictvím některé z dostupných chytrých aplikací může zaměstnavatel zavést také poplatek za výběr záloh. Obvykle to řeší tak, že svým zaměstnancům hradí několik výběrů do měsíce, ale pokud pracovník vybírá zálohu častěji, podílí se na administrativním poplatku i on. Tímto způsobem si je služba na sebe schopna vydělat.

Výhoda, na níž neexistuje právní nárok

Problematika záloh na mzdy působí poměrně přehledně. Podle zákoníku práce je mzda splatná po vykonání práce, nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo právo na mzdu. Zároveň je zde stanovena povinnost sjednat pravidelný termín výplaty mzdy. Příslušný zákoník přitom nezakazuje poskytovat zálohy na mzdu, ale ani to zaměstnavateli nepřikazuje. Jedná se o benefit, na který neexistuje nárok ze zákona.

Zákoník práce zároveň stanovuje, že samotná mzda může být zaměstnanci vyplacena v pravidelném termínu a pouze jednou měsíčně. Jinak řečeno, zaměstnavatel je povinen odeslat na své náklady zaměstnanci mzdu pouze jedenkrát za měsíc. Jiná věc je, jak už jsme uvedli, že flexibilita v otázce výplat záloh ze mzdy je v zájmu samotného zaměstnavatele. Ten je také tím, kdo určuje podmínky, jakým způsobem budou zálohy poskytovány, a to včetně nastavení limitů a frekvencí vyplácení záloh.