Zavedení eNeschopenky

14. listopad 2019

Od 1. ledna 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky.

Zavedení eNeschopenkyZavedení eNeschopenky

Elektronické zpracování slibuje zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými (pojištěnci v dočasné pracovní neschopnosti), ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Zásadně se tak zjednoduší tok informací, protože eNeschopenka propojí povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty, lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ.

Podívali jsme se s Vedoucí mzdové účtárny HOFMANN Personal na zásadní otázky spojené s chystanou novinkou.


Jak se zaměstnavatel dozví o vzniku pracovní neschopnosti svého zaměstnance?

Od 1.12.2019 se zaměstnavatel bude registrovat na portálu a vybere si možnost, jak se o PN bude dozvídat.  

  • Emailem = ohlášení PN bez podrobnějších informací.  
  • Datovou schránkou = většina mzdových účtáren ve společnostech nemá přístup k datové schránce, tím se proces může prodloužit, nežli se informace z DS dostane k MÚ 
  • Datové rozhraní VREP – eportál ČSSZ.


Budou notifikace zasílány automaticky?

Ano, pokud se zaměstnavatel přihlásí k některé z výše uvedených cest komunikace s ČSSZ,.


Jaká bude cca prodleva mezi prvotní a ověřenou notifikací?

Několik hodin, maximální lhůta je 8 dnů.


Je možné již nyní požádat o zasílání notifikací o DPN našich zaměstnanců? Případně, kdy bude tato služba spuštěna?

1.1.2020 bude služba již v plném provozu.


Jaký bude postup dokládání pracovních neschopností zaměstnanců, které nastanou na území jiných států EU? 

Vznikne-li PN na území jiného státu a bude vystavena v zahraniční, nadále zůstává v papírové podobě.

 

Nově bude platit, že číslo účtu, na který má být zasíláno nemocenské, sděluje zaměstnavatel (jde o platební údaje podle kterých je zaměstnanci vyplácena mzda). Jakým způsobem a v které fázi má být toto hlášení realizováno?   

Po 14. kalendářním dni nemoci má povinnost zaměstnavatel na OSSZ zaslat Přílohu k žádosti o dávku, kde uvede číslo účtu zaměstnance, na které je mu mzda zasílána.


Jak se liší postup při výplatě dávky, pokud bude na tiskopisu „Příloha k žádosti o dávku“ v části j) vybrána možnost „na účet v ČR“ nebo „na adresu“ (pouze adresa ČR?), bude se dávka vždy vyplácet automaticky stejným způsobem?

Má-li zaměstnanec mzdu na účet, bude na příloze vyplněno číslo účtu, kam je zaměstnanci mzda zasílána. Má-li zaměstnanec mzdu v hotovosti, bude si muset nemocný SÁM vyplnit formulář Žádost o změnu výplaty při DPN a zaslat na příslušnou OSSZ. Toto za něj zaměstnavatel udělat nemůže.

 

U zaměstnání malého rozsahu se zaměstnanec přihlašuje k pojištění až do 20. dne měsíce následujícího po zúčtování příjmu zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Mění se tato lhůta po zavedení eNeschopenek?

 U ZMR se lhůta nemění.


Jak bude zaměstnavatel postupovat u nemoci zaměstnance v ochranné lhůtě po skončení zaměstnání? 

Úplně stejně, jako u každé jiné PN.

  

Jakým způsobem se bude v rámci e-neschopenky postupovat při vystavení tzv. "papíru na peníze", pokud pracovní neschopnost bude trvat i v následujícím měsíci? Bude ji e-neschopenka automaticky zasílat zaměstnavateli od lékaře, který ji vystavil, nebo bude stále ještě v tištěné podobě?   

Nebude v tištěné podobě. Lékař tuto informaci bude zasílat na eNeschopenku. Zaměstnavatel se o této zkušenosti dozví prostřednictvím notifikace.


Neschopenky budou nově jen elektronicky. Jak to bude s ostatními dávkami jako ošetřovné, otcovská, PPM? Ty zůstanou klasicky v papírové podobě?   

Ano, změna se týká pouze pracovní neschopnosti zaměstnance. Ostatní nemocenské dávky zůstávají v nezměněné podobě, tedy papírové.


Naše dotazy z pohledu zaměstnavatele, na které stále nemáme jasné odpovědi: 

Jak bude nová PN vypadat – bude obsahovat veškeré náležitosti jako doposud, např. poslední pracovní den, odpracované hodiny, vycházky apod.? 

Bude zachován nárok pro zaměstnance, kdy jim dosud lékař mohl vystavit PN do 3 dnů zpětně?  

V průběhu prvního kvartálu 2020 se k tomuto tématu vrátíme a podíváme se na fungování eNeschopenky v praxi.