Změny chystané v další novele zákona o zaměstnanosti a aktuální situace s agenturami práce po 1. 4. 2024

9. květen 2024

Počátkem ledna vstoupila v platnost novela zákona o zaměstnanosti, která přinesla klíčové změny v oblasti kontroly zaměstnávání a postihů za nelegální práci a zastřené zaměstnávání. A už se chystají další změny. Pojďme se tedy podívat na hlavní body, které by měla novela přinést + informace k agenturám práce po 1. 4. 2024 💼.

Změny chystané v další novele zákona o zaměstnanosti a aktuální situace s agenturami práce po 1. 4. 2024Změny chystané v další novele zákona o zaměstnanosti a aktuální situace s agenturami práce po 1. 4. 2024

Nové tresty za prokázání nelegální zaměstnávání 🚫

Jedním z hlavních cílů stávající novely je účinnější pokutování nelegálního a zastřeného zaměstnávání. Nový návrh navíc navrhuje, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejňovalo veřejný seznam pachatelů nelegálního zaměstnávání. Tzv. black list firem, kterým byla prokázána nelegální práce nebo zastřené zaměstnávání, by visel po dobu 1 roku na úřední desce ÚP.

Pořizování audiovizuálních záznamů 

S cílem zamezit zmaření účelu kontrol u zaměstnavatelů novela navrhuje změnu pravidla týkajícího se pořizování audiovizuálních záznamů. Inspirace čerpá ze zákona o obchodní inspekci a nově ho chce zakotvit do zákona o inspekci práce - tedy, že tento záznam bude moct být pořízen, bez vědomí kontrolovaných osob.

Možnost nevést přestupková řízení 👥

Pro snazší a administrativně efektivnější řešení je v návrhu možnost nevést přestupková řízení. Tato úprava má ušetřit kapacity inspekce a právních útvarů a má být zakotveno jak do zákona o inspekci práce, tak do zákona o zaměstnanosti.

Další návrhy změn mimo rezort MPSV 

Ministerstvo financí navrhuje změnu zákona o rozpočtových pravidlech, která zakazuje dotace pro pachatele nelegálního zaměstnávání. Další změny se připravují i v zákonech o veřejných zakázkách a ve směru prolomení mlčenlivosti finančních úřadů pro orgány inspekce práce.

Ministerstvo spravedlnosti zvažuje novelizaci trestního zákoníku s cílem posílit postihy nelegálního zaměstnávání osob. Navrhuje se zvýšení horní hranice trestní sazby na 8 let, což by mělo odpovídat závažnosti tohoto trestného činu.

Informace k agenturách práce pro 1.4. 2024 💼

Ke dni 20. 4. 2024 bylo evidováno celkem 1588 agentur práce. Z toho pouze 958 agentur práce má povolení na dočasné přidělení.

Celkem tedy zaniklo 798 povolení u agentur práce. Hlavní důvody byly: nedoložení bezdlužnosti či nedoplacení navýšené kauce.

Všem zaměstnavatelům doporučujeme, aby si důkladně prověřili své dodavatelské portfolio, zda jejich dodavatelé stále splňují všechna legislativní pravidla.

Newsletter 📧

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS. Stačí kliknout na tento odkaz a vyplnit svůj email.