Změny na trhu práce: Aktuální situace, výhled do budoucna a možná řešení dlouhodobé krize

31. říjen 2023

Trh práce v České republice prochází významnými změnami. Letos se po delší době bilance náboru a propouštění v podnicích dostala do mínusu a počet zaměstnanců v průmyslu meziročně klesl. Přesto ve většině podniků chybí některé typy pracovníků.

Změny na trhu práce: Aktuální situace, výhled do budoucna a možná řešení dlouhodobé krizeZměny na trhu práce: Aktuální situace, výhled do budoucna a možná řešení dlouhodobé krize

Třetina podniků chce v příštích měsících nabírat a téměř 60 % chce zachovat stejné stavy. S ohledem na přirozenou fluktuaci tak poptávka po nových pracovnících bude značná. To jsou jen některé z mnoha analýz aktuální vlny výzkumného projektu Hofmann Personal Monitor, který probíhá 2x ročně mezi podniky s více než 100 zaměstnanci ve výrobě, velkoobchodě a logistice.

Meziroční bilance je poprvé po dlouhé době záporná 📉

Zatímco 22 % firem zaznamenalo meziročně nárůst počtu zaměstnanců, 23 % má oproti loňsku nižší stavy. Letos je tedy procento firem, které evidují nižší počet zaměstnanců, vyšší než procento těch, kteří zaznamenali nárůst. Tato situace odpovídá údajům Českého statistického úřadu (ČSÚ), který uvádí, že průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v červnu 2023 meziročně snížil o 1,9 %.

Nejméně příznivá byla situace v automobilovém průmyslu, kde mají nižší stavy nejčastěji. Počet zaměstnanců v automobilovém průmyslu klesal už v roce 2022, což ukázala jak data z Hofmann Personal Monitoru v lednu 2023, tak informace ze Sdružení automobilového průmyslu.

Poptávka po nových pracovnících neklesá 💼

Z průzkumu vyplývá, že 34 % firem plánuje v následujících měsících zvýšit počet zaměstnanců, 59 % očekává stejné stavy a propouštět hodlá pouze 4 % podniků. Vzhledem k přirozené zaměstnanecké fluktuaci to znamená, že naprostá většina podniků bude v příštích měsících poptávat nové zaměstnance. Výrazná je zejména poptávka po kvalifikovaných pracovnících na nižší pozice do výroby, je však otázkou, kde podniky tyto pracovníky seženou. Na trhu je totiž dlouhodobý nedostatek těchto lidí.

Podle statistik MPSV na trhu aktuálně chybí okolo 100 tisíc řemeslníků, opravářů a pracovníků obsluhy strojů a zařízení. Situaci zhoršuje i fakt, že počet absolventů středních odborných škol a učilišť je zoufale nízký a migrační politika ČR neumožňuje do země přivézt dostatečné množství zahraničních pracovníků. Hospodářská komora ČR také uvádí, že zaměstnavatelé aktuálně postrádají cca 300 tisíc zaměstnanců a do 10 let jich bude na trhu práce chybět přes půl milionu.

Obrázek1.png

Příležitostí může být spolupráce se středními školami i nábor v zahraničí 🎓

S ohledem na situaci na trhu práce se nabízí několik možných řešení. Jedním z nich je větší spolupráce firem se středními odbornými školami a učilišti. To může zahrnovat
nejen nabídku odborných praxí, prezentaci firmy ve škole či spolupráci na vzdělávacích programech, ale i dlouhodobou propagaci oboru a pěstování vztahu mladých lidí k řemeslu. Druhou možností je častější zaměstnávání cizinců.

S narůstajícím nedostatkem pracovní síly mohou cizinci představovat potenciální zdroj kvalifikovaných pracovníků. Nicméně, je třeba zajistit, aby tato integrace probíhala bez problémů a cizincům se dostalo kvalitní podpory ze strany zaměstnavatele. Těmto tématům se budeme věnovat v dalších článcích, které vychází z dat výzkumného
projektu Hofmann Personal Monitor.

O průzkumu 📊

Průzkum pro agenturu Hofmann Personal zrealizovala agentura B-inside na vzorku 260 respondentů z řad personalistů mezi náhodně vybranými výrobními, velkoobchodními a logistickými firmami v ČR s více než 100 zaměstnanci. Sběr dat probíhal od červenci a srpnu 2023.