Představujeme age management, způsob řízení pracovníků zohledňující jejich věk

26. leden 2022

Age management pomáhá zaměstnavatelům využívat rozdílností mezi generacemi pracovníků k lepší efektivitě, produktivitě i spokojenosti zaměstnanců. Jak lze využívat jeho principy v praxi?

Představujeme age management, způsob řízení pracovníků zohledňující jejich věkPředstavujeme age management, způsob řízení pracovníků zohledňující jejich věk

Age management je konceptem spadajícím do strategického řízení lidských zdrojů a představuje způsob vedení lidí zohledňující jejich věk a životní fáze. Pojetí tohoto konceptu je široké a zahrnuje všechny generace zaměstnanců na pracovišti od absolventů, až po generace rodičů s malými dětmi nebo stárnoucí pracovníky, kteří se chystají do důchodu. Zdraví, kompetence, hodnoty, postoje i motivace jedince se totiž mění v průběhu života a zaměstnavatelé by s těmito změnami měli umět pracovat. Právě v tom jim tak může pomoci age management, který zahrnuje činnosti a opatření, které podporují komplexní přístup k demografické situaci a změnám na pracovišti. Jedinec tak může využít svůj potenciál bez ohledu na svůj věk, kvůli kterému nebude znevýhodňován.

Stárnutí populace

Pojem age management byl poprvé definován a následně využíván ve Finsku v 80. letech. V českém prostředí začíná být zejména dnes stále relevantnější, a to z důvodu stárnutí populace, kterému čelí pracovní trh a také prodlužujícího se věku odchodu do důchodu. Potvrzují to i data Českého statistického úřadu, dle kterých bude po celou druhou polovinu 21. století žít v České republice 2,5krát více seniorů než dětí a nezabrání tomu ani masivnější migrace či vyšší úroveň plodnosti. Průměrný věk obyvatel by se tak měl zvýšit na 50 let. O to více je tak důležitější smysluplné zapojení starších pracovníků.

Jak využívat age management v praxi?

Zaměstnavatelé by tak měli začít využívat silných stránek všech generací, odbourat stereotypy a nediskriminovat na základě věku. Pokud do své firemní kultury a strategie řízení lidí zahrnou aktivity na podporu mezigenerační spolupráce, zvýší tím nejen efektivitu a produktivitu práce, ale také spokojenost svých zaměstnanců. „Principy age managementu by měly firmy praktikovat už od samotného náboru, který by měl být transparentní a nediskriminující. V inzerátech by se tak zaměstnavatelé například měli vyhnout frázím typu „práce v mladém kolektivu“ apod. Při pohovorech by se pak měli zaměřit na silné stránky dané generace a zamyslet se, jak je mohou využít k oboustranné spokojenosti,“ říká Gabriela Hrbáčková, ředitelka personální agentury Hofmann Personal, která mimo jiné poskytuje také personální poradenství a může tedy pomoci i v případě strategického řízení lidí.

Naše další tipy

  • Vzdělávání – realizujte workshopy na téma age managamentu, aby si i samotní zaměstnanci byli vědomi důležitosti věkové diverzity na pracovišti.
  • Zkušenosti – využívejte specifik jednotlivých generací a zaveďte mentoringové programy, ve kterých si budou zaměstnanci vzájemně sdílet své zkušenosti, dovednosti a budou se motivovat.
  • Organizace práce – přizpůsobit můžete např. časy směn cyklům spánku a bdělosti a reagovat tak na individuální potřeby pracovníků.
  • Benefity - podporujte sladění pracovního a osobního života pomocí benefitů či zkrácených úvazků.

Pokud vás zajímají další pojmy ze světa HR, neváhejte si přečíst náš článek o assessment centru nebo o konceptu zvaném Master Vendor!

Facebook příspěvky (15).png

Newsletter

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS! Stačí kliknout na odkaz a vyplnit svůj email.