Trendy v HR pro rok 2022

20. leden 2022

V důsledku pandemie koronaviru a neustále se obnovujících restriktivních opatření patří HR oddělení v posledních letech k jedněm z nejvytíženějších. Personalisté čelí výzvám souvisejícím s přechodem na home office či hybridní modely práce, dodržováním protiepidemiologických předpisů nebo s nedostatkem uchazečů na trhu práce. Jaké další výzvy čekají HR týmy v letošním roce?

Trendy v HR pro rok 2022Trendy v HR pro rok 2022

Digitalizace a umělá inteligence

S postupující digitální transformací budou podniky do svých procesů stále častěji implementovat také umělou inteligenci, která pomůže automatizovat a zefektivnit administrativní úkoly tak, aby měli personalisté více času na osobní kontakt se zaměstnanci a mohli lépe reagovat na jejich potřeby. Součástí tak bude například využití chatbotů, na které se budou moci zaměstnanci obracet s dotazy týkající se mezd, benefitů apod. Umělá inteligence v HR bude schopna kontrolovat životopisy nebo pomáhat při zvyšování kvalifikace pracovníků tím, že identifikuje jejich silné a slabé stránky a doporučí, jak je zlepšit. Dle průzkumu Hofmann Personal bude letošní rok bude rokem digitalizace HR procesů - v nadcházejícím období se jí chce začít věnovat až 83 % personalistů.

Pokud vás zajímá stav digitalizace v České republice a dopad pandemie na tuto oblast, nevynechejte náš předchozí článek!

Péče o duševní zdraví

Zájem zaměstnanců o benefity z oblasti podpory duševního zdraví vzrostl - dle studie Future of the Industry Report 2021 chce až 87 % zaměstnanců, aby se zaměstnavatelé starali o jejich duševní zdraví.  Svůj podíl na tom má také pandemie koronaviru a s ní související zavedená opatření, díky kterým jsou lidé více vystavení pocitům samoty či stresu, což má následně vliv na jejich pracovní výkon. Zaměstnavatelé by proto měli svým pracovníkům nabídnout oporu a přizpůsobit jejich potřebám také nabídku benefitů. V rámci nich mohou poskytovat například vzdělávání v oblasti duševního zdraví a well-beingu, mindfulness kurzy a workshopy, osobní konzultace s psychologem či koučem apod. Školení v oblasti duševního zdraví mohou absolvovat i samotní manažeři, aby věděli, jak reagovat na problémy v týmu a jak vytvořit bezpečný prostor pro své pracovníky.

Strategické a inovativní náborové strategie

Na trhu dlouhodobě převládá nedostatek volných kandidátů a podniky nepolevují ve svých náborových aktivitách. Společnosti se předhání nejen v nabídce benefitů, ale snaží se zaujmout kandidáta všemi možnými způsoby. V tomto boji tak začínají být tradiční metody náboru neúčinné a HR týmy musí neustále hledat nové způsoby, jak nacházet nové talenty a jak je zaujmout. Náborové strategie pro letošní rok by tak měly zahrnovat například:

  • způsoby identifikace vhodných talentů
  • marketingové aktivity zahrnující sociální sítě
  • webové kariérní stránky
  • partnerství s univerzitami
  • strategie pro rychlou a jednoduchou komunikaci s kandidáty
  • databáze kandidátů, kteří nebyli přijati, ale dostali se do závěrečných kol
  • zdokonalení náborového procesu, aby nedošlo ke ztrátě talentů v důsledku zdlouhavého a neorganizovaného procesu
  • méně požadavků na titul a více na dovednosti, certifikace a odborné znalosti

Kybernetická bezpečnost

Přesunutí práce do online prostoru a zavedení pravidelné práce z domova však znamenalo pro firmy nejen nevyhnutelné investice do technického vybavení, ale také novou výzvu v podobě kybernetické bezpečnosti a ochrany firemních dat, která bude vyžadovat především užší a pravidelnou spolupráci HR a IT oddělení. Zaměstnavatelé se musí k situaci postavit zodpovědně a lidem pracujícím z domova poskytnout podporu nejen v podobě IT zázemí, ale také formou online kurzů zaměřených na technologie a bezpečnost práce.

Facebook příspěvky (10).png

Newsletter

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS! Stačí kliknout na odkaz a vyplnit svůj email.