Změny a novinky v roce 2021 se týkají zaměstnavatelů i zaměstnanců

20. leden 2021

Nejen firmy čeká od nového roku hned několik důležitých novinek. Kromě zavedení sdíleného pracovního místa dochází také ke změně v čerpání dovolené nebo správě daní. Rok 2021 přinese ale také změny v oblasti práce a sociálních věcí. Od ledna dojde k navýšení důchodů i minimální mzdy a schválen byl také zákon o náhradním výživném.

Změny a novinky v roce 2021 se týkají zaměstnavatelů i zaměstnancůZměny a novinky v roce 2021 se týkají zaměstnavatelů i zaměstnanců

O zrušení superhrubé mzdy a navýšení slevy na poplatníka jste se již mohli dočíst na našem blogu v minulém roce. Pojďme si tedy si nyní shrnout a připomenout další novinky:

Vyšší minimální mzda i důchody

V roce 2021 porostou všechny vyplácené důchody. Základní výměra důchodů se zvýší o 60 Kč na 3 550 Kč, procentní výměra vzroste o 7,1 %. Průměrný starobní důchod by tedy měl činit 15 336 Kč. Zvyšuje se také minimální mzda, a to o 600 Kč na 15 200 Kč za měsíc, minimální hodinová mzda vzroste z 87,30 Kč na 90,50 Kč. Se zvýšením minimální mzdy souvisí také růst nejnižší úrovně zaručené mzdy, a to o 600 Kč až 1 200 Kč měsíčně. „Nejnižší úrovně zaručené mzdy se uplatňují u zaměstnanců, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a u zaměstnanců ve veřejných službách a správě.  Nejnižší cena práce je pak odstupňovaně dle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Je také součástí podmínek pro získání zahraničních pracovníků prostřednictvím programu Kvalifikovaný zaměstnanec (Ukrajina, Srbsko, a další), kdy mzda takového zaměstnance musí být stanovena v minimální výši 1,2násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací“ uvádí Gabriela Hrbáčková.

Nový způsob výpočtu dovolené

Novinka stanovuje, že dovolená se bude vypočítávat dle odpracovaných hodin, nikoliv dle dnů, jako tomu bylo dosud. Tato novinka řeší nesoulad zejména v situaci, kdy se zaměstnanci mění pracovní úvazek v průběhu roku a narovnává situaci u zaměstnanců, kteří nemají rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu a mají některé směny různě dlouhé. „Lidé pracující standardních 8 hodin denně 5 dní v týdnu změnu nezpozorují,“ vysvětluje Gabriela Hrbáčková a dodává: „Každý zaměstnanec má ze zákona nárok na čtyři týdny dovolené, zaměstnanci pracující ve státní sféře mají týdnů pět, pedagogové týdnů osm. Právě týden dovolené navíc je oblíbeným benefitem mnoha zaměstnavatelů, který pracovníci velmi vítají.“

Sdílené pracovní místo

O jednu pracovní pozici se budou moci podělit dva nebo více zaměstnanců s kratší pracovní dobou a stejnou pracovní náplní. Ti si mohou sami rozvrhnout svoji pracovní dobu na dané pozici a vzájemně si tak vycházet vstříc. Zaměstnavatel má tak zároveň jistotu, že činnost na pracovní pozici bude vždy vykonávána. „Tento způsob vychází vstříc zejména rodičům s dětmi, kteří tak mohu lépe sladit svůj rodinný a pracovní život. Flexibilní formy práce také umožňují zůstat v pracovním procesu seniorům, kteří chtějí pracovat, ale již ne na plný úvazek nebo osobám, které pečují o své blízké, popř. absolventům,“ vysvětluje Gabriela Hrbáčková.

Zákon o náhradním výživném

Zákon o náhradním výživném ustanovuje, že za neplatiče alimentů bude výživné na děti platit stát, který poté bude alimenty po dlužnících vymáhat. Na nezaopatřené děti bude Úřad práce ČR vyplácet maximálně 3000 Kč měsíčně. Zákon nabyde účinnosti 1. 7. 2021. „Tyto dávky bude ale možné čerpat nejdéle po dobu 24 měsíců,“ upozorňuje Gabriela Hrbáčková.

Výše slevy za umístnění dítěte (školkovné)

Výše minimální mzdy ovlivňuje také maximální výši slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení, tedy tzv. školkovné. Sleva je rovna výši minimální mzdy. Znamená to tedy, že zatímco pro rok 2020 může rodič, který má dítě ve školce, uplatnit slevu z daně maximálně ve výši 14 600 Kč, letos to bude 15 200 Kč.

Online správa daní

Ministerstvo financí plánuje spuštění projektu MOJE daně, který přinese občanům i podnikatelům jednodušší daňový systém v podobě online finančního úřadu. Kromě nového zákona o příjmových daních, je jeho součástí samovyměření, individualizace a elektronický portál pro správu daní. „Ministerstvo slibuje více času na podání přiznání, zrychlení vrácení přeplatků a přirovnává portál k internetbankingu. Jak v tom bude úspěšné, ukáže až praxe,“ říká Gabriela Hrbáčková.

/down/blog-zmeny.png

Zajímá vás některé z témat podrobněji? Připomeňte si naše loňské texty na blogu, kde jsme vám některé novinky již představovali!

https://www.hofmann-personal.cz/cz/blog/minimalni-mzda-se-zvysi-o-600-kc.html

https://www.hofmann-personal.cz/cz/blog/sdilene-pracovni-misto-nabizi-radu-vyhod.html

https://www.hofmann-personal.cz/cz/blog/zpusob-vypoctu-dovolene-se-zmeni.html

Newsletter

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS! Stačí kliknout na odkaz a vyplnit svůj mail: http://eepurl.com/g8gcBb