Jak vyřešit nedostatek pracovníků? Zaměřte se na opomíjené skupiny

5. srpen 2022

Nedostatek kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníků je v České republice problémem, který trápí téměř všechny obory již řadu let. Řešení přitom nenabízí jen stále častěji skloňované zaměstnávání cizinců, ale například i spolupráce se školami a následné zaměstnávání čerstvých absolventů. Anebo větší otevřenost vůči starší generaci 50 plus, která může nabídnout své letité zkušenosti i loajalitu.

Jak vyřešit nedostatek pracovníků? Zaměřte se na opomíjené skupinyJak vyřešit nedostatek pracovníků? Zaměřte se na opomíjené skupiny

Nezaměstnanost u nás i nadále klesá a v červnu činila 3,1 %, což je nejnižší hodnota napříč celou Evropskou unií. Na jedno volné pracovní místo připadá v ČR v průměru 0,7 uchazeče o zaměstnání a firmy se tak předhánějí ve způsobech, jak přilákat do svých podniků ty nejlepší talenty. Jak jste si mohli přečíst v nedávném článku na našem blogu, jedním z řešení tohoto nedostatku je zaměstnávání cizinců. Kromě zahraničních pracovníků však existují další dvě, personalisty často opomíjené možnosti, kde nové kandidáty hledat.

Zaměřte se na absolventy

Jednou ze skupin, kterou často zaměstnavatelé vyřazují ze svého hledáčku, jsou čerství absolventi škol. Bez práce bylo ke konci června 8 999 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 3,9 % (červen 2021 – 3,5 %). Čerství absolventi sice nemusí mít dostatek zkušeností, obvykle jsou ale nakloněni dalšímu vzdělávání, zaučování či rekvalifikaci, a pro společnosti bývají velkým přínosem. Ideální je přidělit jim ze začátku buddyho a následně mentora, kterého bude nováček tzv. stínovat. Abyste však do svých řad ulovili ty nejlepší, je vhodné s nimi začít spolupracovat již během studií. Ať už zvolíte formu brigád nebo částečných úvazků, máte tak možnost ovlivnit pracovní dráhu takto vybraného absolventa hned v počátcích a naučit ho potřebné pracovní návyky. Forem či způsobů, kterými mohou firmy a školy kooperovat, je mnoho. Inspirovat se můžete například u nás na blogu, kde se tomuto tématu věnujeme podrobněji.

Nepodceňujte ani zkušenou starší generaci

Druhou, zaměstnavateli často opomíjenou skupinou tvoří generace padesátníků. Je to poměrně zajímavý jev zejména v kontextu skutečnosti, že český pracovní trh čelí stárnutí populace a věk odchodu do důchodu se stále prodlužuje. Potvrzují to i data Českého statistického úřadu, dle kterých bude po celou druhou polovinu 21. století žít v České republice 2,5krát více seniorů než dětí a nezabrání tomu ani masivnější migrace či vyšší úroveň plodnosti. Průměrný věk obyvatel se proto zvýší právě na 50 let. V evidenci ÚP ČR bylo k 30. 6. 2022 celkem 89 536 padesátníků, kteří tvořili dokonce plných 38,7 % z celkového počtu nezaměstnaných. Je vidět, že smysluplné zapojení pracovníků tohoto věku bude tedy stále důležitější. Zaměstnavatelé by měli využívat jejich silných stránek, odbourat stereotypy a nediskriminovat na základě věku. Pokud do své firemní kultury a strategie řízení lidí zahrnou aktivity na podporu mezigenerační spolupráce, zvýší tím nejen efektivitu a produktivitu práce, ale také spokojenost svých zaměstnanců. Více o tzv. age managementu se můžete dočíst v článku na našem blogu.

Facebook příspěvky (88).png

Newsletter

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS! Stačí kliknout na odkaz a vyplnit svůj email.